TJÄNSTER

MB KBT -terapi erbjuder individuella samtal/individuell terapi, parsamtal/terapi, familjesamtal/terapi, coachning och företagsuppdrag.

Individuella samtal/individuell terapi
Vi samtalar via telefonmöten eller kanske ute någonstans om något som du behöver stöd och hjälp med. Kanske vet du inte riktigt varför du mår som du gör och vad du behöver förändra för att kunna må bättre. Genom regelbundna/en samtal/terapi får du hjälp att reda ut vad det är som påverkar ditt mående. När vi tillsammans har kommit fram till detta, hjälps vi åt att förändra det du behöver för att du efter en tids samtal/terapi ska kunna må bra.

Parsamtal/terapi
Du och din man/hustru/sambo/särbo/partner/vän samtalar med mig, via telmöte eller kanske ute någonstans, om något som ni upplever inte fungerar så bra i er relation. Kanske har ni behov av att få till en bättre kommunikation, kanske behöver ni hjälp med att minska återkommande verbala konflikter. Kanske har ni olika tankar om hur relationen ska se ut/bör fungera, hur föräldrarollen bör vara, olika syn på fördelning av vardagliga saker som måste utföras, olika syn på samlevnadsfrågor mm. Då kan ni få stöd och hjälp genom regelbundna möten med mig.


Familjesamtal/terapi

Du och din familj behöver kanske prata om något som hänt eller reda ut något som under en lång tid påverkat era relationer. Detta kan ni få stöd och hjälp med genom samtal med mig.


Coachning
Jag coachar både privatpersoner och företag (chefer och personal).

 

Företagsuppdrag

Läs mer under rubriken företag.


Några konkreta exempel

Nedan följer några konkreta exempel på vad jag kan erbjuda stöd och hjälp med. Detta är dock endast ett fåtal. Kontakta mig därför alltid med en förfrågan om du kanske saknar något i listan nedan.

 

- Relationsproblem (kärlek, vänskap, arbete, familj)

- Sex- och samlevnadsfrågor

- Oro

- Ångest 
- Exponering 

- Social fobi

- Tvång/OCD
- Stärka självkänsla och självförtroende

- Nedstämdhet
- Depression

- Kommunikationsproblem (kärlek, vänskap, arbete, familj)

- Konfliktlösning (kärlek, vänskap, arbete, familj)

- Sömnproblem

- Stress

- Kriser

- Sorgebearbetning
- Fobier

- Smärta
- Föräldrarollen
- Familjeproblem
- Coachning (privatpersoner och företag)
- Företagsuppdrag (se några konkreta exempel under företag)

 
Vid eventuella frågor, kontakta mig gärna för mer information.