KBT


Vi bär alla med oss olika erfarenheter i livet. Dessa erfarenheter börjar forma oss redan som barn och påverkar slutligen vem vi blir som vuxen. Hur vi lärt oss att hantera tankar och känslor under vår uppväxt påverkar hur vi som vuxna reagerar och  förhåller oss i olika situationer och i relation till andra människor.

KBT hjälper dig, väldigt kortfattat, att bli medveten om att dina tankar påverkar dina känslor och hur dessa i sin tur påverkar och styr ditt agerande/beteende.

 

Genom att tillägna dig samtal/terapi med KBT-inriktning, kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor på ett för dig mer hjälpsamt sätt. Du kommer efter en tid att bli medveten om att de tankar och känslor som påverkar dig negativt, faktiskt går att förändra beroende på hur du förhåller dig till dem. Dina tankar och känslor och hur du hanterar dessa påverkar dig i de flesta situationer. Hur du lärt dig att förhålla dig i olika situationer som barn påverkar alltså hur du tänker, känner och beter dig i situationer och i relationer till andra människor när du är vuxen.

 

Med de ”verktyg” och hemuppgifter du får under samtalens/terapins gång, som vi tillsammans kommer att hjälpas åt med, kommer du efter en tid att må bättre. Du kommer att inse att du faktiskt har möjlighet att påverka ditt mående mer än du kanske tror att du kan, när du läser detta första gången.

 

Du kommer efter en tids samtal/terapi att bli medveten om att du faktiskt har möjlighet att välja dina tankar och i och med det även påverka dina känslor. Du kommer därmed att kunna styra ditt mående i positiv riktning i situationer och i relationer som du tidigare kanske har mått dåligt i och av.

 

Att arbeta mot att nå uppsatta mål är viktigt i KBT, tillsammans hjälps vi åt att formulera och att nå ditt/dina mål.

 

KBT är användbart inom väldigt många olika områden. KBT hjälper dig att må bättre. Du är värd att må bra.

 

 Vill du veta mer om KBT, kontakta mig gärna så berättar jag mer.