BRA ATT VETA


Enskilda samtal/individuell terapi i praktiken

I början av en terapikontakt är det alltid svårt att veta hur många samtal som behövs, då det är väldigt individuellt och naturligtvis även handlar om vad du behöver stöd och hjälp med.


Det kan vara bra att känna till att de tre första samtalen kommer att bestå av sk kartläggningssamtal där du får möjlighet att berätta om din livssituation. Jag får utifrån dessa tre samtal möjlighet att göra en bedömning om jag tror att jag kan hjälpa dig. Denna bedömning kommer att vara avgörande för om vi inleder en kontakt. Anser jag att vi kan inleda en kontakt och du vill detsamma, så har vi telefonmöten eller ses på annat sätt, varje eller varannan vecka därefter.

 

För att jag ska kunna hjälpa dig är det viktigt med kontinuitet, dvs regelbundna samtal. Det är viktigt att du fullföljer hela terapin och att du gör de ev hemuppgifter du får under terapins gång. Vi kommer att ha ett nära samarbete och jag kommer att finnas med, stötta och hjälpa dig under hela processen.


Vid individuella samtal/terapi per telefon eller annat sätt har vi kontakt i 1 tim per samtal.

 

Parsamtal/terapi, familjesamtal/terapi i praktiken

Vid parsamtal/terapi, familjesamtal/terapi har vi telmöten eller ses på annat sätt varje eller varannan vecka vid ca 6 – 10 tillfällen. 

Våra möten pågår i 1 1/2 tim vid varje tillfälle. Finns det eventuellt önskemål om fler samtal än 10 tillfällen från er sida och jag gör bedömningen att det kan hjälpa er, så går det naturligtvis bra.

 

Coachning i praktiken

Vid coachning per telefon eller annat sätt pågår samtalet i 1 tim.