BRA ATT VETA


Enskilda samtal/individuell terapi i praktiken

I början av en terapikontakt är det alltid svårt att veta hur många samtal som behövs, då det är väldigt individuellt och naturligtvis även handlar om vad du behöver stöd och hjälp med.


Det kan vara bra att känna till att de tre första samtalen kommer att bestå av sk kartläggningssamtal där du får möjlighet att berätta om din livssituation. Jag får utifrån dessa tre samtal möjlighet att göra en bedömning om jag tror att jag kan hjälpa dig. Denna bedömning kommer att vara avgörande för om vi inleder en kontakt. Anser jag att vi kan inleda en kontakt och du vill detsamma, så träffas vi eller har telefonmöten därefter varje eller varannan vecka.

 

För att jag ska kunna hjälpa dig är det viktigt med kontinuitet, dvs regelbundna samtal. Det är viktigt att du fullföljer hela terapin och att du gör de ev hemuppgifter du får under terapins gång. Vi kommer att ha ett nära samarbete och jag kommer att finnas med, stötta och hjälpa dig under hela processen.

 

Vid samtal/terapi på min mottagning träffas vi i 1 tim per samtal.

Vid samtal/terapi per telefon har vi kontakt i 1 tim per samtal.

 

Parsamtal/terapi, familjesamtal/terapi i praktiken

Vi träffas på min mottagning varje eller varannan vecka vid ca 6 – 10 tillfällen. Möjlighet att ha regelbundna telefonmöten finns om ni kanske hellre vill det. Finns eventuellt önskemål om fler samtal än 10 tillfällen och jag gör bedömningen att det kan hjälpa er, så går det naturligtvis bra.

 

Vid parterapi och familjeterapi träffas vi antingen på min mottagning i 1 1/2 tim vid varje tillfälle, eller har regelbundna telefonmöten i 1 1/2 tim.

 

Coachning i praktiken

Vid coachning träffas vi antingen på min mottagning eller har kontakt per telefon.

 

På min mottagning träffas vi i 1 tim. 

Vid coachning per telefon pågår samtalet i 1 tim.